Các đ/c Lãnh đạo huyện dâng hương hoa tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ huyện và cây Đa và Đền La Tiến xã Nguyên Hoà

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm tái lập huyện 1/5/1997 – 1/5/2022 và đón cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay,  ngày 27/4, đoàn đại biểu của huyện do đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí Thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn, đ/c Trần Duy Thái, Phó bí thư thường trực huyện uỷ, đ/c Nguyễn Khả Phúc, Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, cùng các đ/c uỷ viên BTV huyện uỷ, uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các phòng ban ngành đoàn thể huyện, đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ HĐND- UBND – UBMT Tổ quốc thị trấn Trần Cao và xã Tống Phan đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch HCM, hương hồn mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các anh hùng liệt sỹ huyện. Đồng thời báo công trước anh linh Chủ tịch HCM, hương hồn mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ, về những thành tựu đạt được của Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân huyện nhà từ khi tái lập đến nay. Đặc biệt là thành công trong công tác phòng chống đại dịch covid19 đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của đại dịch đến sự phát triển kinh tế-xã hội, từng bước thích ứng an toàn linh hoạt. Trước anh linh Chủ tịch HCM, hương hồn mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sỹ,Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong huyện nguyện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, quyết tâm phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch nhà nước. Trước mắt tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tiếp đó đồng Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí Thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Trần Duy Thái, Phó bí thư thường trực huyện uỷ, đ/c Nguyễn Khả Phúc, Phó bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, các đ/c uỷ viên BTV huyện uỷ, uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các phòng ban ngành đoàn thể huyện, cùng Lãnh đạo Đảng uỷ HDND- UBND – UBMT xã Nguyên Hoà đã dâng hương hoa tưởng niệm hương hồn các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào bị giặc pháp giết hại tại cây Đa và Đền La Tiến xã Nguyên Hoà.

 

 

                                                                              Hoàng Quân