Hội nghị Hưởng ứng Đề án xây dựng huyện Phù Cừ đạt huyện NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 và trồng cây nhân dân năm 2022.

 

Sáng nay, ngày 21/4, tại nhà văn hóa thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến, UBMT TQVN huyện đã tổ chức hội nghị Hưởng ứng Đề án xây dựng huyện Phù Cừ đạt huyện NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 và trồng cây nhân dân năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ tịch ủy ban MTTQ VN tỉnh; Đồng chí Trần Duy Thái – PBT thường trực HU; đồng chí Trần Xuân Vui, UVBTVHU, Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện, bà Bùi Thị Hoài Thanh, UVBTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện;  đại diện lãnh đạo Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, lãnh đạo Đảng ủy – HĐND - UBND xã Minh Tiến, Đại diện công ty trách nhiệm dịch vụ cây xanh Hoàng Anh và chủ tịch UBMT TQ các xã, thị trấn trong huyện.

Theo kế hoạch đề án xây dựng huyện Phù Cừ đạt huyện NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025, UBMTTQ huyện sẽ tập trung công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội dung của đề án tới sâu rộng quần chúng nhân dân. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu, nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp trong giám sát thực hiện các cơ chế, chính sách về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Từ đó, xây dựng chỉ tiêu các mô hình phần việc cụ thể đối với UBMTTQVN huyện: Mỗi năm sửa chữa, xây mới từ 5 – 10 nhà Đại đoàn kết. Trang bị mỗi Khu dân cư trên địa bàn huyện 1 hòm thư góp ý của nhân dân. UBMTTQ VN các xã thị trấn, mỗi năm xây dựng ít nhất 1 phần việc hoặc 1 mô hình để hưởng ứng xây dựng huyện Phù cừ NTM kiểu mẫu về môi trường và phát triển sản xuất nông nghiệp hang hóa, tập trung ứng dụng công nghệ cao.

Thực hiện kế hoạch trồng cây nhân dân năm 2022 và đề án của Chính Phủ về “ trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025”, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động,cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng, cụ thể: đối với UBMTTQ Việt nam cấp huyện, phấn đấu trồng ít nhất từ 2 hàng cây trở lên, tại các khu di tích lịch sử hoặc các tuyến đường trong khu dân cư trên địa bàn huyện. Đối với UBMTTQ các xã, thị trấn, trồng ít nhất 1 hàng cây trở lên.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trần Duy Thái – PBT thường trực HU đề nghị UBMTTQ các cấp cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng trồng cây nhân dân năm 2022, với mục tiêu giai đoạn 2022 – 2025, toàn huyện phấn đấu trồng khoảng trên 57 nghìn cây xanh các loại. Việc trồng cây nhân dân phải theo quy hoạch, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp và mỗi tuyến đường, khu dân cư chỉ nên chọn một loại cây trồng để tạo điểm nhấn và thuận tiện cho quá trình chăm sóc. Các xã, thị trấn cần đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân tích cực tham gia góp ý và xây dựng quy chế quản lý và tiếp nhận xử lý ý kiến đóng góp của nhân dân khi xây dựng mô hình hòm thư góp ý tại  khu dân cư.

Ngay sau hội nghị, các đại biểu đã tham gia trồng và gắn biển công trình hàng cây nhân dân tại đền Phượng Hoàng, thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến và trao tặng hòm thư góp ý cho các khu dân cư trên địa bàn huyện.

                                                                        Lê Phượng