Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Hội nông dân cơ sở năm 2022

Được sự nhất trí của BTV huyện uỷ, sáng ngay ngày 12/4/2022, Trung chính trị huyện, phối hợp với BTV Hội nông dân huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Hội nông dân cơ sở năm 2022. Dự lễ khai giảng có các đồng chí Phạm Thanh Bình, Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh, đồng chí Trần Duy Thái, Phó bí thư thường trực huyện uỷ, đồng chí Phạm Văn Thành. Uỷ viên BTV, Trưởng ban tuyên giáo huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, đồng chí Hoàng Văn Tam, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện.

Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày, trên 80 học viên gồm các đồng chí Phó chủ tịch, uỷ viên thường vụ, uỷ viên  BCH, chi hội trưởng, chi hội phó Hội nông dân các xã, thị trấn trong huyện được truyền đạt, nghiên cứu các chuyên đề gồm: Công tác kiểm tra của Hội nông dân Việt Nam; hội nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở hội, công tác kiểm tra giám sát của Hội nông dân cơ sở; Kỹ năng hoà giải ở cơ sở và chuyên đề Đề án xây dựng huyện Phù Cừ đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu về bảo vệ mội trường và sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung định hướng công nghệ cao, giai đoạn 2021-2025. Sau khi kết thúc, các học viên sẽ tập trung trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch để đánh giá chất lượng.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm rèn luyện kỹ năng, trang bị thêm những kiến thức nghiệp vụ, phương pháp công tác, qua đó giúp cho cán bộ Hội ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như nghiệp vụ tổ chức Hội và các phong trào thi đua tại địa phương. Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, quyết tâm xây dựng huyện Phù Cừ đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu về bảo vệ mội trường và sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung định hướng công nghệ cao, giai đoạn 2021-2025./.

                                                                 Hoàng Quân