Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 70/BC-UBND 28/02/2023 Báo cáo Công tác Tháng 2
Số 40/KH-UBND 28/02/2023 Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp huyện Phù Cừ, giai đoạn 2023-2025
Số 33/KH-UBND 24/02/2023 Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện Phù Cừ năm 2023
sỐ 220/QĐ-UBND 01/02/2023 Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Số 402/BC-UBND 25/10/2022 Báo cáo Công tác tháng 10
Số 897/UBND-CA 14/10/2022 V/v Tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Luật cư trú năm 2020 và đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện
Số 884/UBND-VP 10/10/2022 V/v Tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ
Số 135/KH-UBND 03/10/2022 V/v Thực hiện chương trình quốc gia về an toàn vệ, sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phù Cừ
Số 851/UBND-NV 30/09/2022 V/v tăng cường công tác cải cách hành chính, công tác nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công những tháng cuối năm 2022
số 824/CV-UBND 23/09/2022 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện
Số 132/NQ-HĐND 23/09/2022 Về việc điểu chỉnh bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
Số 131/NQ-HĐND 23/09/2022 Về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Phù Cừ
Số 126/NQ-HĐND 23/09/2022 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án : Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện Phù Cừ
Số 128/NQ-HĐND 23/09/2022 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT, kè bảo vệ đường xã Đoàn Đào đoạn từ ĐH.81 ( Voi đá- ngựa đá) qua cầu Rồng thôn Long Cầu nối đến ĐH.86
Số 127/NQ-HĐND 23/09/2022 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp đường ĐH.80 đoạn từ giao ĐH.64 ( Km0+210) đến nút giao với đường tránh QL.38 (Km3+910)
1 2 3 4 5 6    
°
567 người đang online