Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
số 824/CV-UBND 23/09/2022 V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn huyện
Số 132/NQ-HĐND 23/09/2022 Về việc điểu chỉnh bổ sung danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
Số 131/NQ-HĐND 23/09/2022 Về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Phù Cừ
Số 126/NQ-HĐND 23/09/2022 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án : Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn các xã trên địa bàn huyện Phù Cừ
Số 128/NQ-HĐND 23/09/2022 V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT, kè bảo vệ đường xã Đoàn Đào đoạn từ ĐH.81 ( Voi đá- ngựa đá) qua cầu Rồng thôn Long Cầu nối đến ĐH.86
Số 127/NQ-HĐND 23/09/2022 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp đường ĐH.80 đoạn từ giao ĐH.64 ( Km0+210) đến nút giao với đường tránh QL.38 (Km3+910)
Số 130/NQ-HĐND 23/09/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu tái định cư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa điểm Cây Đa và Đền La Tiến ( giai đoạn 2) và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở
Số 129/NQ-HĐND 23/09/2022 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo di tích, lịch sử địa điểm Cây Đa và đền La Tiến ( giai đoạn 2)
Số 124/NQ-HĐND 23/09/2022 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây mới trường mầm non tập trung và các hạng mục phụ trợ trường mầm non Tống Phan
Số 122/NQ-HĐND 23/09/2022 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường mầm non tập trung xã Tam Đa
Số 123/NQ-HĐND 23/09/2022 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường mầm non tập trung xã Nguyên Hòa
Số 121/NQ-HĐND 23/09/2022 V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu- chi ngân sách nhà nước ở địa phương năm 2021
Số 817/UBND-TNMT 21/09/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
Số 815/UBND-VP 20/09/2022 V/v thực hiện kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
Số 809/CV-VHTT 19/09/2022 V/v Tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo
1 2 3 4 5 6    
°
36 người đang online