Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
số 01/VHTT 25/01/2022 V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
số 434/QĐ-UBND 24/01/2022 về việc thu hồi 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng theo quy định tại xã Tống Phan, huyện Phù Cừ
Số 12/TB-UBND 18/01/2022 Kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó chủ tịch UBND huyện- Phó Trưởng ban thường trực BCĐ huyện về phòng chống dịch Covid-l9 tại cuộc họp 17/01/2022
Số 78/BC-VP 27/12/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nắm 2021
Số 102/NQ-HĐND 21/12/2021 V/v thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số: 103/ NQ-HĐND 21/12/2021 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án : Xây dựng nhà lớp học., nhà ăn và các hạng mục phụ trợ- trường mầm non Tống Trân
Số 101/NQ-HĐND 21/12/2021 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 99/NQ-HĐ 21/12/2021 V/v điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021
số 177/KH-UBND 16/12/2021 Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phù Cừ
177/KH-UBND 16/12/2021 Kế hoach thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Phù Cừ
Số 1138/UBND-VP 08/12/2021 V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát không chế dịch covid-19 trên địa bàn huyện
Số 1133/UBND-VHTT 07/12/2021 V/v báo cáo số liệu và đánh giá mức độ chính quyền điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2021
Số 187/UBND-TCKH 06/12/2021 V/v triển khai tổ chức thực hiện công điện số 6741/CĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Số 31/QĐ-CT UBND 02/12/2021 Về việc công nhận danh hiệu " Làng văn hóa" năm 2021
Số 1113/UBND-NV 29/11/2021 V/v thực hiện đánh giá xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
1 2 3 4 5 6    
°
980 người đang online