Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 909/QDSD-UBND 22/02/2024 Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ kỳ 2019-2023
Số 476/QĐ-UBND 23/01/2024 Về việc tạm giao biên chế công chức và lao động hợp đồng đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện năm 2024
Số 95/UBND-VHTT 23/01/2024 V/v gửi báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi số về Đoàn giám sát của Ban VHXH - HĐND tỉnh
Số 11/KH-UBND 05/01/2024 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chiến lược phòng, chống thamnhũng, tiêucựcTỉnh Hưng Yên đến năm 2030 tại huyện Phù Cừ
số 17/UBND-VP 05/01/2024 V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân
Số 01/CTr-UBND 04/01/2024 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 CỦA UBND HUYỆN
05/KH-UBND 04/01/2024 KẾ HOẠCH Kiểm tra công tác cải cách hành chính, công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công, kiểm tra công vụ huyện Phù Cừ năm 2024
Số 04/KH-UBND 04/01/2024 KẾ HOẠCH Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công huyện Phù Cừ năm 2024
Số 08/UBND-NV 03/01/2024 V/v tăng cường công tác quản lý các hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024
Số 02/QĐ-UBND 02/01/2024 Về việc thành lập đoàn kiểm tra việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn huyện Phù Cừ
Số 01/QĐ-UBND 02/01/2024 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử huyện Phù Cừ năm 2024
188/KH-UBND 29/12/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024); mừng xuân Giáp Thìn – 2024
Số 187/KH-UBND 29/12/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác Quản lý nhà nước về hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Phù Cừ năm 2024
205/NQ-HĐND 12/12/2023 vVề việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2004 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
204/NQ-HĐND 12/12/2023 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024
1 2 3 4 5 6    
°
36 người đang online