Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 187/TB-UBND 21/07/2021 Về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Trần Cao
Số 620/UBND-YT 21/07/2021 V/v Tăng cường thực hiện biên pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện
Số 114/KH-UBND 21/07/2021 Tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự thị trấn Trần Cao
Số 609/UBND-GDĐT 19/07/2021 Về việc chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị năm học 2021-2022
Số 113/KH-UBND 19/07/2021 Thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh huyện Phù Cừ giai đoạn 2021-2025
Số 606/UBND-YT 18/07/2021 Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
121/BC-UBND 24/06/2021 Báo cáo tình hình phát triển các HTX thủy sản năm 2020 và 6 tháng năm 2021
17/SY-VP 22/06/2021 Tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
501/UBND-VHTT 22/06/2021 V/v Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Phù Cừ
478/UBND-TCKH 16/06/2021 Thực hiện các biện pháp phòng c hống dịch Covid-19 trong những ngày tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
190/BC-UBND 14/06/2021 Báo báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tê-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
180/BC-UBND 09/06/2021 báo cáo công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 của UBND huyện
1170/QĐ-UBND 01/06/2021 Kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Phù Cừ
342/UBND-TNMT 13/05/2021 Tăng cường quản lý, xử lý rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện
10/BC-UBBC 16/04/2021 Báo cáo tiến độ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
1 2 3 4 5 
°
257 người đang online