Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 914/ UBND- YT 04/10/2021 Rà soát công dân huyện Phù Cừ đang ở thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền Nam, Thành phố Hà Nội và các vùng có dịch trên cả nước
Số 884/UBND-NV 17/09/2021 Về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngướng, tôn giáo
Số 712/UBND-VHTT 10/08/2021 V/v tuyên truyền, phổ biến, hưởng ứng tham gia cuộc thi thiết kế Logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam"
Số 314/TB-UBND 09/08/2021 Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ năm 2021
699/UBND-VP 06/08/2021 V/v sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành
Số 686/UBND-TNMT 04/08/2021 Về việc quản lý sử dụng hồ, ao, đầm trong danh mục không được phép san lấp trên địa bàn huyện
Số 312/TB-UBND 04/08/2021 Công bố công khai về việc chấp thuận bổ sung danh mục công trình dự án thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện Phù Cừ
số 119/KH-UBND 30/07/2021 xây dựng điển hình tiên tiến phong trào thi đua Nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính (SIPAS); chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) giai đoạn 2021-2025
số 360/BC-UBND 28/07/2021 báo cáo công tác tháng 7 năm 2021
Số 639/UBND-TNMT 26/07/2021 Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn huyện
Số 638/UBND-YT 24/07/2021 V/v Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Số 625/UBND-VHTT 22/07/2021 Tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và rà soát, hoàn thiện các tiêu chí chính quyền điện tử năm 2021
Số 187/TB-UBND 21/07/2021 Về việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị trấn Trần Cao
Số 620/UBND-YT 21/07/2021 V/v Tăng cường thực hiện biên pháp phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện
Số 114/KH-UBND 21/07/2021 Tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự thị trấn Trần Cao
1 2 3 4 5 6 
°
561 người đang online