Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 10/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Trích yếu Quy địnhn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính- Kế hoạch thuộc UBND huyện Phù Cừ
Cơ quan ban hành UBND huyện Phù Cừ
Lĩnh vực
Loại văn bản Văn bản Quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm QĐ chức năng nhiệm vụ TC năm 2022.pdf
°
160 người đang online