Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 09/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/10/2022
Trích yếu Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 06/2022/qĐ-UBND ngày 8/4/2022 của UBND huyện Phù Cừ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Phù Cừ
Lĩnh vực
Loại văn bản Văn bản Quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm document (4).pdf
°
243 người đang online