Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 08/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/04/2022
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Phù Cừ
Lĩnh vực
Loại văn bản Văn bản Quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm document (48).pdf
°
192 người đang online