Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 07/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2022
Trích yếu UBND huyện ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện Phù Cừ
Cơ quan ban hành UBND huyện Phù Cừ
Lĩnh vực
Loại văn bản Văn bản Quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm document (46).pdf
°
244 người đang online