Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu số 06/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2022
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Phù Cừ
Lĩnh vực
Loại văn bản Văn bản Quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm document (43).pdf
°
16 người đang online