Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 02/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2022
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Phù Cừ
Cơ quan ban hành UBND huyện Phù Cừ
Lĩnh vực
Loại văn bản Văn bản Quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm QĐ 02 (31.3.2022) - CN, NV THANH TRA HUYỆN.pdf
°
45 người đang online