Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 03/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2022
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thuộc UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Phù Cừ
Lĩnh vực
Loại văn bản Văn bản Quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm QĐ 03 (07.4.2022) - CN, NV VP HĐND-UBND HUYỆN.pdf
°
147 người đang online