Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 05/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2021
Trích yếu Quyết định Quy địn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Nội vụ thuộc UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Phù Cừ
Lĩnh vực
Loại văn bản Văn bản Quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm Nội vụ.pdf
°
57 người đang online