Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 01/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2022
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ
Cơ quan ban hành UBND huyện Phù Cừ
Lĩnh vực
Loại văn bản Văn bản Quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm hức năng NV phòng tài nguyên MT.pdf
°
326 người đang online