Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số 06/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/12/2021
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của phòng tư pháp huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Phù Cừ
Lĩnh vực
Loại văn bản Văn bản Quy phạm pháp luật
Tài liệu đính kèm document - 2021-12-15T152012.710.pdf
°
95 người đang online