Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51/BC-UBND 26/02/2021 Báo cáo công tác tháng 2/2021
03/QĐ-UBBC 29/01/2021 Thành lập tiểu ban tuyên truyền
01/QĐ-UBBC 29/01/2021 Thành lập tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
02/QĐ-UBBC 29/01/2021 Thành lập tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế
06/QĐ-UBBC 29/01/2021 Thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Uỷ ban bầu cử
01/KH-UBBC 28/01/2021 Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
56/UBND-NV 26/01/2021 Thành lập Uỷ ban bầu cử để tổ chức bầu cử đại biểu HĐND cấp xã
26/BC-UBND 26/01/2021 Báo cáo công tác tháng 1/2021
03/CT-UBND 25/01/2021 Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
432/BC-UBND 14/12/2020 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2020; Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2021
396/BC-UBND 23/11/2020 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2020
395/BC-UBND 20/11/2020 Đánh giá thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 28/2016/QH ngày 11/11/2016 của Quốc hội trên địa bàn huyện Phù Cừ
115/KH-UBND 29/10/2020 Giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa trên địa bàn huyện Phù Cừ
116/KH-UBND 26/10/2020 Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021
203/CTr-UBND 05/08/2020 Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện
1 2 3 4 5 
°
548 người đang online