Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/NQ-UBBC 23/04/2021 Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phù Cừ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
951/QĐ-UBND 19/04/2021 Cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí huyện Phù Cừ
10/BC-UBBC 16/04/2021 Báo cáo tiến độ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
59/KH-UBND 15/04/2021 Thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện Phù Cừ
58/KH-UBND 09/04/2021 Thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai năm 2021
03/KH-BCĐ 08/04/2021 Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn huyện Phù Cừ
77/BC-UBND 24/03/2021 Báo cáo công tác quý I
32/GM-UBND 23/03/2021 Họp thành viên UBND huyện
183/UBND-TNMT 22/03/2021 tổ chức hoạt động Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch giờ trái đất năm 2021
72/BC-UBND 19/03/2021 Kết quả tổng kết thực hiện chương trình việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết 06-NQ/TU
259/TB-ĐGS 16/03/2021 Lịch giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015 tại HĐND, UBND các xã thị trấn
171/UBND-YT 15/03/2021 thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR
77/BC-UBND 15/03/2021 Đánh giá kết quả thực hiện đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt NAm đến năm 2020
43/KH-UBND 12/03/2021 Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2020 của ban chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XXVI về chương trình phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông đường bộ huyện Phù Cừ giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030
51/BC-UBND 26/02/2021 Báo cáo công tác tháng 2/2021
1 2 3 4 5 6 
°
711 người đang online