Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Số 26/2021/NQ-HĐND 07/07/2021 Về việc ban hành Nội quy của kỳ họp HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 27/2021/NQ-HĐND 07/07/2021 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 28/2021/NQ-HĐND 07/07/2021 Về tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021
Số 29/NQ-HĐND 07/07/2021 Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2021
Số 01/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Phù Cừ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 02/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 03/NQ-HĐND 06/07/2021 về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 04/NQ-HĐND 06/07/2021 Về số lượng ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 05/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 06/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận chức danh bầu Phó chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 07/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện
Số 08/NQ-HĐND 06/07/2021 Về việc xác nhận kết quả Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện
1202/QĐ-UBND 07/06/2021 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Phù Cừ
1282/QĐ-UBND 03/06/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
1282/QĐ-UBND 03/06/2021 Quyết định công dố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Nội vụ
1 2 3 4 
°
341 người đang online