STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
Expand/Collapse 88;#Lãnh đạo HĐND-UBND huyện Phù Cừ 88;#Lãnh đạo HĐND-UBND huyện Phù Cừ
1Trần Minh Hải Chủ tịch UBND huyện tmhai@hungyen.gov.vn
2Nguyễn Hồng Chuyên Phó chủ tịch UBND huyện nhchuyen@hungyen.gov.vn
3Nguyễn Minh TiếnPhó Chủ tịch UBND huyện nmtien@hungyen.gov.vn
4Nguyễn Thị Bên Phó Chủ tịch HĐND huyện ntben@hungyen.gov.vn
5Hoàng Thị Thu HiềnPhó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyệnhtthien@hungyen.gov.vn
6Bùi Ngọc HướngPhó trưởng ban Kinh tế HĐND huyệnbnhuong@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 92;#Văn phòng HĐND-UBND huyện 92;#Văn phòng HĐND-UBND huyện
7Nguyễn Ngọc Minh Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyệnnnminh@hungyen.gov.vn
8Bùi Quang Nam Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện bqnam@hungyen.gov.vn
9Bùi Văn Lý Phó chánh Văn phòng HĐND-UBND huyệnbvly@hungyen.gov.vn
10Trần Thị Duyên Chuyên viên ttduyen@hungyen.gov.vn
11Nguyễn Thị Kiều Oanh Chuyên viên ntkoanh@hungyen.gov.vn
12Nguyễn Thành ChungChuyên viênntchung@hungyen.gov.vn
13Nguyễn Thị MaiChuyên viên ntmai@hungyen.gov.vn
14Lê Thị Vân Anh Văn thư ltvanh@hungyen.gov.vn
15Đỗ Ngọc Tân Chuyên viên dntan@hungyen.gov.vn
16Bùi Thị Thanh Xuân Chuyên viên bttxuan@hungyen.gov.vn
17Nguyễn Thị Tho Chuyên viên nttho.pc@hungyen.gov.vn
18Bùi Hải AnhChuyên viên bhanh@hungyen.gov.vn
19Hoàng Thị LựuVăn Thư htluu@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 93;#Phòng NN & PTNT huyện 93;#Phòng NN & PTNT huyện
20Nguyễn Xuân Thu Trưởng phòngnxthu@hungyen.gov.vn
21Doãn Trung Long Phó trưởng phòng dtlong@hungyen.gov.vn
22Vũ Đình Hiều Phó Trưởng phòngvdhieu@hungyen.gov.vn
23Trịnh Thị Oanh Chuyên viên ttoanh.pc@hungyen.gov.vn
24Trần Nguyên Lượng Chuyên viên tnluong@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 94;#Phòng Kinh tế hạ tầng huyện  94;#Phòng Kinh tế hạ tầng huyện
25Chu Đức Anh Trưởng phòng cdanh@hungyen.gov.vn
26Quách Văn Liễu Phó trưởng phòngqvlieu@hungyen.gov.vn
27Lê Ngọc Trụ Phó Trưởng phònglntru@hungyen.gov.vn
28Nguyễn Trung Kiên Phó trưởng phòng ntkien.pc@hungyen.gov.vn
29Nguyễn Xuân Đạt Chuyên viên nxdat@hungyen.gov.vn
30Đỗ Tuấn Anh chuyên viên dtanh.pc@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 95;#Phòng Tư pháp huyện 95;#Phòng Tư pháp huyện
31Nguyễn Văn Đạt Trưởng phòngnvdat.pc@hungyen.gov.vn
32Trần Thị Thủy Phó trưởng phòngttthuy.pc@hungyen.gov.vn
33Nguyễn Thùy Dương Chuyên viên ntduong@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 96;#Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện  96;#Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
34Vũ Thế Tường Trưởng phòng vttuong@hungyen.gov.vn
35Vũ Thị Phương Phó trưởng phòngvtphuong.pc@hungyen.gov.vn
36Nguyễn Thị Vân Anh Chuyên viênntvanh@hungyen.gov.vn
37Vũ Thị Phương Thảo Chuyên viên vtpthao@hungyen.gov.vn
38Đỗ Thị Hằng Chuyên viên dthang.pc@hungyen.gov.vn
39Phạm Quang Cường Chuyên viên pqcuong@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 97;#Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện 97;#Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện
40Lê Xuân Mai Trưởng phòng lxmai@hungyen.gov.vn
41Trần Thị Nhẫn Phó trưởng phòng ttnhan@hungyen.gov.vn
42Nguyễn Đăng KhôiPhó trưởng phòngndkhoi@hungyen.gov.vn
43Trần Thị ThủyChuyên viên tranthithuy@hungyen.gov.vn
44Ngô Văn Bắc Chuyên viên nvbac@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 98;#Phòng Lao động Thương bình - Xã hội huyện 98;#Phòng Lao động Thương bình - Xã hội huyện
45Nguyễn Thị Minh Hiền Trưởng phòng ntmhhien@hungyen.gov.vn
46Nguyễn Thị Lan Hương Phó trưởng phòng ntlhuong.pc@hungyen.gov.vn
47Ngô Đức Đông Phó trưởng phòngnddong.pc@hungyen.gov.vn
48Phạm Thị Ngọc Chuyên viên ptngoc@hungyen.gov.vn
49Trần Thị HuếChuyên viên tranhue@hungyen.gov.vn
50Đoàn Thị Thu Hằng Chuyên viên dtthang.pc@hungyen.gov.vn
51Nguyễn Thị HoaChuyên viên nthoa.pc@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 99;#Thanh tra huyện 99;#Thanh tra huyện
52Nguyễn Mạnh Tường Chánh Thanh tra nmtuong@hungyen.gov.vn
53Trịnh Thị Thu HằngPhó Chánh Thanh tra ttthhang.pc@hungyen.gov.vn
54Đặng Văn Lưỡng Phó Chánh Thanh tra dvluong@hungyen.gov.vn
55Nguyễn công KiênChuyên viên nckien@hungyen.gov.vn
56Bùi Thị Lương Chuyên viên btluong@hungyen.gov.vn
57Lê Thị Thu Hà Chuyên viênlttha@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 100;#Phòng Văn hóa Thông tin huyện 100;#Phòng Văn hóa Thông tin huyện
58Bùi Đăng Thân Trưởng phòngbdthan@hungyen.gov.vn
59Nguyễn Thị NguyệtPhó trưởng phòngntnguyet.pc@hungyen.gov.vn
60Nguyễn Thị NhànChuyên viên ntnhan.pc@hungyen.gov.vn
61Đặng Thị HuêChuyên viên dthue.pc@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 101;#Phòng Giáo dục & đào tạo huyện  101;#Phòng Giáo dục & đào tạo huyện
62Ngô Đức HàChuyên viên ndha@@hungyen.gov.vn
63Nguyễn Thị Oanh Phó Trưởng phòngntoanh@hungyen.gov.vn
64Vũ Hồng Quân Phó trưởng phòngvhquan@hungyen.gov.vn
65Quách Thị TuyếtChuyên viên qttuyet@hungyen.gov.vn
66Vũ Thị ThượngChuyên viên vtthuong@hungyen.gov.vn
67Hoàng Xuân Hiến Phó trưởng phònghxhien@hungyen.gov.vn
68Nguyễn Phúc BíchChuyên viên npbich@hungyen.gov.vn
69Trần Thị Ánh Chuyên viên ttanh.pc@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 103;#Phòng Nội Vụ huyện 103;#Phòng Nội Vụ huyện
70Nguyễn Văn An Trưởng phòngnvan.pc@hungyen.gov.vn
71Doãn Thị Liên Phó trưởng phòng dtlien.pc@hungyen.gov.vn
72Nguyễn Thị ThịnhPhó trưởng phòng ntthinh@hungyen.gov.vn
73Vũ Thị Tuyến Chuyên viên vttuyen.pc@hungyen.gov.vn
74Nguyễn Văn Hải Chuyên viên nvhai@hungyen.gov.vn
75Quách Thị Thư Chuyên viên nvhai.pc@hungyen.gov.vn
76Phạm Thị ThủyChuyên viên ptthuy.pc@hungyen.gov.vn
77Quách Thị Thư Chuyên viên qtthu@hungyen.gov.vn