Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

https://phucu.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Xin-y-kien-tham-gia-vao-du-thao.aspx
http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Phù Cừ mùa vải chín (20/05/2021)

Hiện nay, toàn huyện có khoảng 900ha vải, trong đó vải lai chín sớm trên 710ha, vải trứng gần 180ha. Năm nay, khi chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch vải, chính quyền và người trồng vải không khỏi lo...

°
975 người đang online