HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn huyện nhà

Đăng ngày 05 - 05 - 2023
100%

Sáng ngày 4/5, đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến - UVBTV Tỉnh ủy - Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trên địa bàn huyện nhà. Đi cùng đoàn có các đồng chí lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

Tiếp đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Đoàn - TUV - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Khả Phúc - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Xuân Vui - UVBTVHU - Phó chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ VN huyện, Ban tổ chức huyện ủy, ban dân vận huyện ủy, đại diện các ban của HĐND huyện, chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, cùng các đồng chí thủ trưởng một số phòng, ngành của huyện.

Tại buổi giám sát, các đồng chí lãnh đạo huyện đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 88 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trên địa bàn huyện nhà.

Theo báo cáo, huyện nhà đã luôn bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 88 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, để vận dụng, cụ thể hóa vào việc sắp xếp tổ chức bộ máy của của các cơ quan, đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn, trong đó xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện luôn đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quan điểm, định hướng. Do đó, đến nay, đầu mối các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện đã được sắp xếp tinh gọn, đồng bộ, thống nhất. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện từng bước được nâng cao về số lượng và chất lượng, cơ bản đạt chuẩn theo quy định và đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã chủ động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước giao hiệu quả.

Sau 5 năm thực hiện kế hoạch số 88 ngày 5/2/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tính đến thời điểm tháng 2/2023, huyện nhà đã hoàn thành sắp xếp lại 12 cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý còn 11 cơ quan chuyên môn; giảm 6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện quản lý; thực hiện tinh giản biên chế đối với 56 cán bộ, công chức, viên chức. Sau khi thực hiện sắp xếp và tinh giản, các cơ quan và các đơn vị sự nghiệp đã xác định vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm thuận lợi cho việc quản lý, điều hành và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đối với công tác cải cách hành chính UBND huyện luôn chú trọng quan tâm triển khai thực hiện tốt, kết quả chỉ số cải cách hành chính của huyện nhà được cải thiện rõ rệt, năm 2018 chỉ số cải cách hành chính của huyện xếp thứ 6/10 huyện, thành phố, đến năm 2022 huyện nhà đã vươn lên xếp thứ 2/10 huyện, thành phố.

Sau khi nghe nội dung báo cáo, các thành viên trong đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả huyện nhà đã đạt được đồng thời nêu lên một số tồn tại hạn chế cần khắc phục và đề nghị huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nội dung theo kế hoạch số 88 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Xuân Tiến - UVBTV Tỉnh ủy - Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị huyện cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên tuyền về chủ trương của Đảng về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tới mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường vai trò của người đứng đầu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm thực hiện sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác sắp xếp, tinh giản biên chế hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn huyện; tăng cường phối hợp giữa huyện và các cơ quan chuyên môn của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ; tăng cường hiện đại hoá nền hành chính và thực hiện cải cách hành chính nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, góp phần đưa kinh tế xã hội huyện Phù Cừ ngày ngày phát triển hơn nữa.

                                                                        Phan Nguyệt

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động bảo trợ xã hội(12/09/2023 7:23 CH)

  Hội nghị biểu dương khen thưởng các cháu học sinh con đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc...(11/09/2023 6:47 CH)

  Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023.(08/09/2023 9:19 SA)

  GPXD Cấp cho: Ông Nguyễn Hữu Tiệp và bà Bùi Thị Thái(07/09/2023 9:48 CH)

  Đ/c Chủ tịch UBND huyện đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện(06/09/2023 10:01 CH)

  Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, huyện dự lễ khai giảng năm học mới tại một số trường học trên địa bàn...(05/09/2023 10:51 SA)

  Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện tham gia ngày chủ nhật xanh cùng nhân dân thôn Đoàn Đào(05/09/2023 6:33 CH)

  Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, UV.BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ kiểm tra tiến độ giải ngân...(29/08/2023 10:43 SA)