Báo cáo Vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
100%

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo VSATTP trên địa bàn huyện luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện; cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành trong việc triển khai các công tác, tham mưu, quản lý, kiểm tra, giám sát ATTP có hiệu quả cao;

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kết quả thực hiện công tác lao động, việc làm quý I năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023(05/04/2023 8:30 SA)

  Báo cáo kết quả công tác lao động, việc làm năm 2022(06/01/2023 8:06 SA)

  Báo cáo Quý III- Công tác Dân số - KHHGĐ 9 tháng năm 2022(11/10/2022 10:26 SA)

  Báo cáo Quý III: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng. Phương hướng...(06/10/2022 9:34 SA)

  Báo cáo Quý III: Kết quả công tác lao động việc làm 9 tháng năm 2022(06/10/2022 7:28 SA)

  Báo cáo Quý III: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng . Phương hướng...(28/09/2022 7:39 SA)

  Báo cáo Quý II.- Chuyên ngành Dân số - KHHGĐ năm 2022(20/07/2022 3:17 CH)

  Báo cáo Quý II - Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ...(19/07/2022 2:02 CH)