UBND huyện Phù Cừ thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ngày 15 - 05 - 2023
100%

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng 45 suất đất, diện tích là: 4.263,6 m2 tại khu dân cư mới xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Quang Hưng,...(29/05/2023 8:47 SA)

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản(08/05/2023 4:52 SA)

  UBND huyện Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Cừ ( Kèm theo...(05/03/2023 9:47 SA)

  Quyết định của UBND huyện Phù Cừ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng 01 suất...(24/11/2022 11:07 SA)

  Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(19/08/2022 2:11 CH)

  UBND huyện ban hành Thông báo số 10 ngày 25/5/2022 về đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm...(31/05/2022 8:08 SA)

  UBND huyện thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã...(17/05/2022 5:48 CH)

  UBND huyện thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(16/05/2022 2:54 CH)