Kết quả thực hiện công tác lao động, việc làm quý I năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023

Đăng ngày 05 - 04 - 2023
100%

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI nhiệm kỳ 2021- 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội huyện giai đoạn 2021-2025, UBND huyện Phù Cừ đánh giá kết quả thực hiện lĩnh vực lao động, việc làm trong quý I năm 2023 đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Xem nội dung báo cáo tại đây:

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, việc làm 6 tháng đầu năm 2023; Phương hướng, nhiệm...(03/07/2023 9:29 SA)

Báo cáo Vệ sinh an toàn thực phẩm(23/05/2023 7:28 SA)

Báo cáo kết quả công tác lao động, việc làm năm 2022(06/01/2023 8:06 SA)

Báo cáo Quý III- Công tác Dân số - KHHGĐ 9 tháng năm 2022(11/10/2022 10:26 SA)

Báo cáo Quý III: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng. Phương hướng...(06/10/2022 9:34 SA)

Báo cáo Quý III: Kết quả công tác lao động việc làm 9 tháng năm 2022(06/10/2022 7:28 SA)

Báo cáo Quý III: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng . Phương hướng...(28/09/2022 7:39 SA)

Báo cáo Quý II.- Chuyên ngành Dân số - KHHGĐ năm 2022(20/07/2022 3:17 CH)