UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023

Đăng ngày 04 - 04 - 2023
100%

Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi nhận thức, hành vi thực hiện bình đẳng giới; từng bước thu hẹp khoảng cách giới; tạo mọi điều kiện để nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng giới, đặc biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2030.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo xin cấp giấy phép môi trường(14/04/2023 2:20 CH)

  UBND huyện ban hành Kế hoạch xây dựng và phát trển quỹ Bảo trợ trẻ em huyện năm 2022(11/05/2022 10:31 SA)

  Khai mạc Giải Cầu lông , Bóng bàn – Đại hội TDTT(07/04/2022 4:17 CH)

  UBND huyện ban hành Công văn tuyên truyền, phổ biến văn bản hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu(17/03/2022 4:49 CH)

  Thông báo Danh sách công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ...(08/11/2021 9:33 SA)

  Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Bí thư huyện uỷ thăm tặng quà công nhân...(13/09/2021 8:16 SA)