Thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023

Đăng ngày 11 - 04 - 2023
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  UBND huyện ban hành Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện...(21/07/2023 6:55 SA)

  Thông báo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2023(07/07/2023 3:42 CH)

  Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Phù Cừ(25/07/2022 4:47 CH)

  UBND huyện thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng...(06/07/2022 7:52 SA)

  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022(06/04/2022 3:18 CH)

  Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:26 CH)

  Dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, Thu, chi ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:24 CH)

  Thong bao Cong khai thuyet minh tinh hinh du toan ngan sach huyen 9 thang dau nam 2021(22/10/2021 10:27 SA)