UBND huyện Thông báo Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Cừ ( Kèm theo Quyết định 466 của UBND tỉnh; Báo cáo thuyết minh tổng hợp và bản đồ)

Đăng ngày 05 - 03 - 2023
100%

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Cừ; Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Phù Cừ, gồm các nội dung sau:

Xem nội dung tại đây: 1. Thông báo

                                   2. Quyết đinh

                                  3. Báo cáo

                     

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân...(05/09/2023 10:56 SA)

  Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân...(28/08/2023 3:57 CH)

  Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và Quyết định Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức...(18/07/2023 1:06 CH)

  Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đình Cao(12/07/2023 7:02 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng 79 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Quang...(29/06/2023 1:31 CH)

  THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(26/06/2023 3:57 CH)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã Quang Hưng,...(29/05/2023 8:47 SA)

  UBND huyện Phù Cừ thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(15/05/2023 1:41 CH)