Ban CHQS huyện Phù Cừ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Quân đội tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Đăng ngày 21 - 03 - 2023
100%

Sáng ngày 21/3, Ban CHQS huyện tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Quân đội tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Dự và chỉ đạo Lễ phát động có đồng chí Thượng tá Trương Văn Huấn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Ban CHQS huyện, đồng chí Trung tá Vũ Tuấn Anh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện; các đồng trong Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện.

Tại Lễ phát động Thượng tá Trương Văn Huấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; thay mặt Đảng ủy, chỉ huy, Hội đồng thi đua khen thưởng LLVT huyện phát động phong trào thi đua với các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể là:

Thi đua tham gia đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phối hợp với các phòng, ban ngành làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện mạng đường liên tỉnh, liên huyện, liên xã, vừa phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội vừa sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong khu vực phòng thủ. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quân sự, quốc phòng. Triển khai thực hiện chương trình phát triển hạ tầng số của tỉnh, huyện theo hướng hiện đại, đưa các hoạt động lên môi trường s trong Quân đội đến năm 2025 và năm 2030. Thực hiện tích hợp thông tin tình hung trên các môi trường tác chiến, tự động hoá chỉ huy ở cấp chiến dịch và một phần cấp chiến thuật. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch đẹp”, hoàn thiện hóa hệ thống đường giao thông và sân nội bộ đơn vị, xây dựng doanh trại cơ bản theo đúng thiết kế của Bộ Quốc phòng. Tham gia nghiên cu, ng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, phương pháp quản lý hiện đại trong xây dng, khai thác và quản lý các công trình kết cu hạ tng. Thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đt, nguyên vật liệu, kinh phí, tham gia xây dựng các công trình phúc lợi tập th phục vụ dân sinh; tự giác chấp hành tốt các quy định về giải phóng mặt bng cho các dự án hạ tng tại địa phương.

Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Quán triệt, cụ thể hoá, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của trên về công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách được phân bổ và quỹ vốn của đơn vị; chống tham ô, lãng phí trong mua sắm, sử dụng tài sản công. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên của chỉ huy, tổ chức quần chúng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ; xây dựng phương án tiết kiệm ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, lập, phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện. Quản lý chặt chẽ mua sắm tập trung theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng, lãng phí như: Quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công, xăng dầu, điện nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị, vật tư, đồ dùng huấn luyện; sử dụng tiết kiệm điện, nước, tài sản công...

Tiến độ, thời gian thực hiện:

Giai đoạn 1: Từ năm 2022 đến năm 2025, ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào thi đua; sơ kết từ cấp cơ sở, bình xét, đề nghị khen thưởng vào năm 2025.

Giai đoạn 2: Từ năm 2026 đến năm 2030, trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 và tiến hành tổng kết phong trào thi đua, bình xét, đề nghị khen thưởng vào năm 2030.

Tại lễ phát động, đại diện các Ban trực thuộc Ban CHQS huyện đã ký kết giao ước nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua đề ra./.

                                                                                                               “ Đức Hải”

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tặng quà nhân dịp tháng nhân đạo năm 2023(30/05/2023 6:52 SA)

  Ban CHQS huyện phối hợp với Hội LHPN Việt Nam huyện Phù Cừ tổ chức trao Quyết định và tiền hỗ...(30/05/2023 1:48 CH)

  Phù Cừ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028(26/05/2023 1:43 CH)

  Đoàn công tác của Bộ nội vụ và sở nội vụ kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về...(24/05/2023 6:45 SA)

  Hoạt động trải nghiệm giáo dục bảo vệ môi trường với chủ đề “cùng hành động vì ngày mai” tại...(19/05/2023 7:20 SA)

  Đ/C Đặng Ngọc Quỳnh trao huy hiệu Đảng cho đảng viên.(19/05/2023 2:01 CH)

  Ban CHQS huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam(18/05/2023 2:51 CH)

  Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh trao huy hiệu Đảng cho Đảng viên đợt 19/5(18/05/2023 6:56 SA)