Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư ...

Đăng ngày 15 - 03 - 2023
100%

Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện , UBND các xã, thị trấn tiêp tục triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ theo Kế hoạch 29/KH-UBND ngày 3/3/2022 của UBND huyện ...

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (21/03/2023 8:42 SA)

  Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện...(16/03/2023 1:29 CH)

  Ngày 9/3/2023 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 527 về việc tuyên truyền sự các...(13/03/2023 3:30 CH)

  NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ TOÀN DÂN KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG...(21/02/2023 8:04 SA)

  Thủ tướng: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi(21/02/2023 2:08 CH)

  Thí điểm gắn biển địa chỉ số tại nhà dân(19/02/2023 6:07 CH)

  Đến năm 2025, mỗi hộ gia đình trên địa bàn nông thôn sẽ được thông báo, gắn biển địa chỉ số với...(18/02/2023 5:55 CH)

  UBND huyện ban hành công văn số 72/UBND-NV ngày 8/2/2023 Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành...(15/02/2023 8:26 SA)