Ngày 9/3/2023 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 527 về việc tuyên truyền sự các nhau giữa Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số

Đăng ngày 13 - 03 - 2023
100%

Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổisố quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại một số cơ quan, đơn vịchưa có sự thống nhất nhận thức chung về chuyển đổi số, chưa phân biệt rõ giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Điều này tác động tới tiến trình chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (21/03/2023 8:42 SA)

  Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện...(16/03/2023 1:29 CH)

  Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng...(15/03/2023 2:11 CH)

  NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ TOÀN DÂN KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG...(21/02/2023 8:04 SA)

  Thủ tướng: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi(21/02/2023 2:08 CH)

  Thí điểm gắn biển địa chỉ số tại nhà dân(19/02/2023 6:07 CH)

  Đến năm 2025, mỗi hộ gia đình trên địa bàn nông thôn sẽ được thông báo, gắn biển địa chỉ số với...(18/02/2023 5:55 CH)

  UBND huyện ban hành công văn số 72/UBND-NV ngày 8/2/2023 Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành...(15/02/2023 8:26 SA)