UBND huyện ban hành Kế hoạch đối thoại với thanh niên

Đăng ngày 21 - 02 - 2023
100%

Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với Thanh niên trên địa bàn huyện Phù Cừ năm 2023

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện Phù Cừ...(08/02/2023 7:29 SA)

  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ năm 2023(17/01/2023 4:17 CH)

  KẾ HOẠCH Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2023(17/01/2023 4:15 CH)

  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ năm 2023(09/01/2023 9:53 SA)

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Phù Cừ năm 2023(09/01/2023 9:51 SA)

  Quy trình GQTTHC phòng Tài chính-Kế hoạch huyện(12/10/2022 7:48 SA)

  Quy trình GQ TTHC phòng Nội vụ huyện(11/10/2022 9:45 SA)

  Quy trình GQ TTHC phòng Văn hóa và Thông tin huyện(11/10/2022 8:59 SA)