UBND huyện ban hành công văn số 72/UBND-NV ngày 8/2/2023 Triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

Đăng ngày 15 - 02 - 2023
100%

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hànhchính năm 2023 đã đề ra, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Tin mới nhất

Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai dịch vụ Mobile Banking(11/04/2023 9:23 SA)

Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (21/03/2023 8:42 SA)

Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện...(16/03/2023 1:29 CH)

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng...(15/03/2023 2:11 CH)

Ngày 9/3/2023 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 527 về việc tuyên truyền sự các...(13/03/2023 3:30 CH)

NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ TOÀN DÂN KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG...(21/02/2023 8:04 SA)

Thủ tướng: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi(21/02/2023 2:08 CH)

Thí điểm gắn biển địa chỉ số tại nhà dân(19/02/2023 6:07 CH)