UBND huyện ban hành công văn số 68/UBND-VP V/v đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; gửi và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích

Đăng ngày 10 - 02 - 2023
100%

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân.

Tin mới nhất

Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai dịch vụ Mobile Banking(11/04/2023 9:23 SA)

Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (21/03/2023 8:42 SA)

Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện...(16/03/2023 1:29 CH)

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng...(15/03/2023 2:11 CH)

Ngày 9/3/2023 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 527 về việc tuyên truyền sự các...(13/03/2023 3:30 CH)

NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP VÀ TOÀN DÂN KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG...(21/02/2023 8:04 SA)

Thủ tướng: Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi(21/02/2023 2:08 CH)

Thí điểm gắn biển địa chỉ số tại nhà dân(19/02/2023 6:07 CH)