Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện công tác cho vay vốn tạo việc làm

Đăng ngày 15 - 11 - 2023
100%

Nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về hỗ trợ tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, góp phần  đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Trong năm 2023, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ từ UBND huyện là 1 tỷ đồng, từ nguồn vốn này đã giúp cho 133 hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ có nhu cầu vay để tạo việc làm, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Cùng với đó, Ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương là 30 tỷ đồng, từ nguồn vốn này sẽ hỗ trợ tạo việc làm cho 500 lao động, đến thời điểm này, ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân được 20 tỷ đồng cho 333 lao động vay vốn tạo việc làm.

Các nguồn vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích, giúp các hộ có hoàn cảnh gia đình khó khăn có điều kiện phát triển sản xuất, lao động, xây sửa nhà ở, góp phần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2023)(17/11/2023 2:09 CH)

  V/v triển khai thực hiện giá bán điện theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 08/11/2023 của Bộ Công...(16/11/2023 7:51 SA)

  Thôn Đồng Minh thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo cận nghèo năm 2023(13/10/2023 8:55 SA)

  UBND huyện ban hành Kế hoạch 129/KH-UBND ngày 6/9/2023(07/09/2023 9:45 CH)

  Chương trình vay vốn ưu đãi học sinh sinh viên của Ngân hàng chính sách xã hội huyện(25/08/2023 7:54 CH)

  V/v tuyên truyền Cuộc thi “Sáng tác mẫu biểu trưng (Logo) huyện Krông Búk” tỉnh Đắk Lắk(15/08/2023 8:04 SA)

  Ngân hàng chính sách xã hội huyện phát huy hiệu quả nguồn vốn vay qua các tổ chức xã hội(14/08/2023 1:23 CH)

  Tuyên truyền Cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trangChiến tranh cách...(29/07/2023 2:55 CH)