Danh sách công chức, viên chức trực tiếp Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND huyện Phù Cừ

Đăng ngày 15 - 11 - 2023
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  THÔNG BÁO Danh mục tài liệu ôn tập tại kỳ tuyển dụng viên chức (30/11/2023 7:45 SA)

  Ngày 28/11/2023 UBND huyện ban hành Quyết định số 4105/QĐ-UBND(29/11/2023 7:20 SA)

  Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức(29/11/2023 12:42 CH)

  Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (29/11/2023 7:25 SA)

  Thông báo về việc lựa chọn đấu giá tài sản tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ(19/11/2023 7:49 SA)

  Thống báo 1198/TB-UBND ngày 15/11/2023(16/11/2023 7:43 SA)

  Thống báo quyền sử dụng 676 suất đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan,...(07/11/2023 2:48 CH)

  Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại khu dân cư số 6 xã Tống Phan(03/11/2023 7:19 SA)