KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ năm 2023

Đăng ngày 17 - 01 - 2023
100%

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2023;

Tin mới nhất

UBND huyện ban hành Kế hoạch đối thoại với thanh niên(21/02/2023 7:19 CH)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện Phù Cừ...(08/02/2023 7:29 SA)

KẾ HOẠCH Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2023(17/01/2023 4:15 CH)

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ năm 2023(09/01/2023 9:53 SA)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Phù Cừ năm 2023(09/01/2023 9:51 SA)

Quy trình GQTTHC phòng Tài chính-Kế hoạch huyện(12/10/2022 7:48 SA)

Quy trình GQ TTHC phòng Nội vụ huyện(11/10/2022 9:45 SA)

Quy trình GQ TTHC phòng Văn hóa và Thông tin huyện(11/10/2022 8:59 SA)