DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ SỐ 6 XÃ TỐNG PHAN

Đăng ngày 05 - 08 - 2022
100%

Xem nội dung chi tiết tại đây:1. Sơ đồ vị trí, hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

                                              2. Bản đồ quy hoạch chi tiết sử dụng đất

                                             3.Bản đồ quy hoạch chia lô và chỉ giới xây dựng

                                            4. Bản đồ tổ chức không  gian kiên trúc cảnh quan

                                            5. Thiết kế đô thị

                                            6. Bản đồ quy  hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền

                                          7.  Bản đồ quy hoạch giao thông

                                          8. Bản đồ quy hoạch  hệ thống thoát nước mưa

                                        9. Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

                                       10. Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

                                       11. Bản đồ quy hoạch cấp điện

                                      12. Bản đồ quy hoạch chiếu sáng

                                      13. Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

                                      14. Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

                                      15. bản đồ đánh giá tác động môi trường

 

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Trần Cao đến năm 2035(05/08/2022 4:24 CH)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và kèm theo...(07/06/2022 7:40 SA)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự...(23/05/2022 10:53 SA)

  UBND huyện ban hảnh Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ...(17/03/2022 10:44 SA)

  HĐND huyện ban hành NQ điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư...(24/02/2022 1:33 CH)

  UBND hyện Phù Cừ ban hành Quyết định phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ tầng kỹ...(15/02/2022 11:05 SA)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 (10/02/2022 7:52 SA)

  UBND huyện Thông báo công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Trần Cao , huyện...(20/01/2022 2:13 CH)