Báo cáo công tác Lao động việc làm Quý 2 năm 2022

Đăng ngày 07 - 07 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, việc làm 6 tháng đầu năm 2023; Phương hướng, nhiệm...(03/07/2023 9:29 SA)

  Báo cáo Vệ sinh an toàn thực phẩm(23/05/2023 7:28 SA)

  Kết quả thực hiện công tác lao động, việc làm quý I năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023(05/04/2023 8:30 SA)

  Báo cáo kết quả công tác lao động, việc làm năm 2022(06/01/2023 8:06 SA)

  Báo cáo Quý III- Công tác Dân số - KHHGĐ 9 tháng năm 2022(11/10/2022 10:26 SA)

  Báo cáo Quý III: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng. Phương hướng...(06/10/2022 9:34 SA)

  Báo cáo Quý III: Kết quả công tác lao động việc làm 9 tháng năm 2022(06/10/2022 7:28 SA)

  Báo cáo Quý III: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng . Phương hướng...(28/09/2022 7:39 SA)