UBND huyện Phù Cừ ban hành Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và kèm theo Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt sử dụng đất năm 2022

Đăng ngày 07 - 06 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Trần Cao đến năm 2035(05/08/2022 4:24 CH)

  DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ SỐ 6 XÃ TỐNG PHAN(05/08/2022 7:58 SA)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự...(23/05/2022 10:53 SA)

  UBND huyện ban hảnh Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ...(17/03/2022 10:44 SA)

  HĐND huyện ban hành NQ điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư...(24/02/2022 1:33 CH)

  UBND hyện Phù Cừ ban hành Quyết định phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ tầng kỹ...(15/02/2022 11:05 SA)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 (10/02/2022 7:52 SA)

  UBND huyện Thông báo công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Trần Cao , huyện...(20/01/2022 2:13 CH)