UBND huyện Phù Cừ Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ngày 06 - 06 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022(04/07/2022 3:57 CH)

  Tuyên truyền cuộc thi sáng tác, phác thảo biểu tượng Quảng Nam và Thể lệ cuộc thi sáng tác...(29/06/2022 3:25 CH)

  Triển khai bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu...(17/06/2022 3:51 CH)

  Thông báo đấu giá QSD đất tại khu tái định cư phục vụ GPMB cầu Ba Đông trên đường ĐH 81 và đấu...(14/06/2022 10:55 SA)

  UBND huyện Phù Cừ Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(09/06/2022 8:13 SA)

  UBND huyện ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng...(08/06/2022 3:06 CH)

  UBND huyện ban hành Thông báo số 10 ngày 25/5/2022 về đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm...(31/05/2022 8:08 SA)

  Thông báo đấu giá sản(27/05/2022 8:22 SA)