Thông báo đấu giá QSD đất tại khu tái định cư phục vụ GPMB cầu Ba Đông trên đường ĐH 81 và đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại thôn Ba Đông xã Phan Sào Nam

Đăng ngày 14 - 06 - 2022
100%

Xem nội dung chi tiết tại đây: 1. Thông báo

                                               2. Quyết định

                                              3. Bản đồ

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022(04/07/2022 3:57 CH)

  Tuyên truyền cuộc thi sáng tác, phác thảo biểu tượng Quảng Nam và Thể lệ cuộc thi sáng tác...(29/06/2022 3:25 CH)

  Triển khai bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu...(17/06/2022 3:51 CH)

  UBND huyện Phù Cừ Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(09/06/2022 8:13 SA)

  UBND huyện ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng...(08/06/2022 3:06 CH)

  UBND huyện Phù Cừ Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (06/06/2022 9:21 SA)

  UBND huyện ban hành Thông báo số 10 ngày 25/5/2022 về đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm...(31/05/2022 8:08 SA)

  Thông báo đấu giá sản(27/05/2022 8:22 SA)