UBND huyện ban hành Thông báo số 10 ngày 25/5/2022 về đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư Lưỡi A, Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, kèm theo Quyết định 2154 ngày 10/9/2021

Đăng ngày 31 - 05 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  UBND huyện thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã...(17/05/2022 5:48 CH)

  UBND huyện thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(16/05/2022 2:54 CH)

  UBND huyện ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp...(11/05/2022 2:48 CH)

  UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân...(09/05/2022 5:31 CH)

  UBND huyện ban hành Quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không...(04/04/2022 3:17 CH)

  Thông báo đấu giá QSDĐ tại khu tái định cư phục vụ GPMB cầu Ba Đông DH.81 và QSD đất cho nhâ dân...(26/03/2022 5:33 CH)

  UBND huyện thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản(17/03/2022 4:54 CH)

  UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch SDĐ đến năm 2030 huyện Phù Cừ; Thông báo của UBND huyện về công bố...(01/03/2022 4:17 CH)