UBND huyện Phù Cừ ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng khu dân cư số 8 tại thị trấn Trần Cao-xã Đoàn Đào, Phù Cừ, Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 05 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và kèm theo...(07/06/2022 7:40 SA)

  UBND huyện ban hảnh Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ...(17/03/2022 10:44 SA)

  HĐND huyện ban hành NQ điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư...(24/02/2022 1:33 CH)

  UBND hyện Phù Cừ ban hành Quyết định phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ tầng kỹ...(15/02/2022 11:05 SA)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 (10/02/2022 7:52 SA)

  UBND huyện Thông báo công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Trần Cao , huyện...(20/01/2022 2:13 CH)

  Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định công nhận khu vực xã Đình Cao huyên Phù Cừ đạt...(07/01/2021 4:54 CH)

  Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phù Cừ đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050(04/01/2021 9:43 SA)