UBND huyện Thông báo điều chỉnh Thông báo só 76/TB-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyên Phù Cừ về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thi công đấu giá

Đăng ngày 18 - 05 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Triển khai bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu...(17/06/2022 3:51 CH)

  Thông báo đấu giá QSD đất tại khu tái định cư phục vụ GPMB cầu Ba Đông trên đường ĐH 81 và đấu...(14/06/2022 10:55 SA)

  UBND huyện Phù Cừ Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(09/06/2022 8:13 SA)

  UBND huyện ban hành Quyết định công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng...(08/06/2022 3:06 CH)

  UBND huyện Phù Cừ Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (06/06/2022 9:21 SA)

  UBND huyện ban hành Thông báo số 10 ngày 25/5/2022 về đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm...(31/05/2022 8:08 SA)

  Thông báo đấu giá sản(27/05/2022 8:22 SA)

  UBND huyện thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(23/05/2022 3:16 CH)