Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

Đăng ngày 23 - 04 - 2022
100%

Sáng  ngày 22/4, tại trung tâm chính trị huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục và pháp luật huyện đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 cho các đồng chí là cán bộ công chức xã, thị trấn. Về dự và truyền đạt nội dung hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Trường giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt nội dung của Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, tập trung chủ yếu vào giới thiệu khái niệm tham nhũng, các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước; thực trang về tham nhũng ở nước ta hiện nay, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và đơn vị trong phòng chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng; quyền nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong phòng chống tham nhũng. Cùng với đó, các đại biểu còn được nghe triển khai những nội dung cơ bản của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tiền, tài sản Nhà nước; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. 

         Thông qua hội nghị đã giúp cho đội ngũ cán bộ công chức xã, thị trấn nắm bắt được những quy định của Luật. Từ đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, nâng cao hiểu biết pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của đội ngũ cán bộ, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

                                                  H Nhung

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, triển khai thực hiện các quy định của...(01/08/2022 9:29 SA)

  Kết quả hoạt động của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện(22/07/2022 3:17 CH)

  Tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020; tập huấn phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ...(20/06/2022 4:21 CH)

  Hội nghị tập huấn cho gia đình có người khuyết tật về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi...(09/06/2022 5:23 CH)

  Hội nghị tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trẻ em(30/05/2022 9:38 SA)

  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà...(20/05/2022 7:11 SA)

  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới năm 2022.(11/05/2022 2:39 CH)

  Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham...(09/05/2022 5:23 CH)