UBND huyện ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Phù Cừ

Đăng ngày 08 - 04 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn...(17/01/2023 4:10 CH)

  Nghị quyết giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022(28/12/2022 7:49 SA)

  nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500...(28/12/2022 7:43 SA)

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 HUYỆN...(28/12/2022 7:40 SA)

  NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (28/12/2022 7:34 SA)

  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023(28/12/2022 7:32 SA)

  UBND huyện ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm, quyền hạn vụ và cơ cấu tổ chức của...(04/05/2022 10:30 SA)

  UBND huyện ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng...(13/04/2022 3:51 CH)