Ngân hàng CSXH huyện Triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đăng ngày 25 - 03 - 2022
100%

          Để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ trong trung và dài hạn. Thực hiện nghị quyết 11 ngày 30/1/2022 của Chính phủ ban hành về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phù Cừ, đang phối hợp với các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện và vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các thành viên và nhân dân trên địa bàn huyện về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo NQ-11 ngày 10/01/2022 của chính phủ; đồng thời rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn theo các chương trình tín dụng như: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015, ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019 ngày 23/9/2019 của Chính phủ; Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015, ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021 ngày 01/4/2021 của Chính phủ; Đặc biệt tập trung rà soát đối tượng có nhu cầu vay vốn, cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập và cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đảm bảo các đối tượng chính sách (Hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có  hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19) được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Nghị quyết số 11 của Chính phủ đi vào cuộc sống./.

                                                                                      Hoàng Quân

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL, triển khai thực hiện các quy định của...(01/08/2022 9:29 SA)

  Kết quả hoạt động của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện(22/07/2022 3:17 CH)

  Tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020; tập huấn phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ...(20/06/2022 4:21 CH)

  Hội nghị tập huấn cho gia đình có người khuyết tật về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi...(09/06/2022 5:23 CH)

  Hội nghị tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trẻ em(30/05/2022 9:38 SA)

  UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà...(20/05/2022 7:11 SA)

  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới năm 2022.(11/05/2022 2:39 CH)

  Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham...(09/05/2022 5:23 CH)