UBND hyện Phù Cừ ban hành Quyết định phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và Chợ La Tiến để mở rộng khu di tích lịch sử cây Đa và đền La Tiến , xã Nguyên Hòa và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở

Đăng ngày 15 - 02 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Trần Cao đến năm 2035(05/08/2022 4:24 CH)

  DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ SỐ 6 XÃ TỐNG PHAN(05/08/2022 7:58 SA)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và kèm theo...(07/06/2022 7:40 SA)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự...(23/05/2022 10:53 SA)

  UBND huyện ban hảnh Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ...(17/03/2022 10:44 SA)

  HĐND huyện ban hành NQ điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư...(24/02/2022 1:33 CH)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 (10/02/2022 7:52 SA)

  UBND huyện Thông báo công bố công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Trần Cao , huyện...(20/01/2022 2:13 CH)