NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 HUYỆN PHÙ CỪ

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn...(17/01/2023 4:10 CH)

  Nghị quyết giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022(28/12/2022 7:49 SA)

  nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500...(28/12/2022 7:43 SA)

  NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 (28/12/2022 7:34 SA)

  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023(28/12/2022 7:32 SA)

  UBND huyện ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm, quyền hạn vụ và cơ cấu tổ chức của...(04/05/2022 10:30 SA)

  UBND huyện ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng...(13/04/2022 3:51 CH)

  UBND huyện ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng...(08/04/2022 9:26 SA)