Về việc tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Lưỡi A xã Đình Cao, huyện Phù Cừ

Đăng ngày 06 - 01 - 2022
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo đấu giá sản(27/05/2022 8:22 SA)

  UBND huyện thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(23/05/2022 3:16 CH)

  UBND huyện Thông báo điều chỉnh Thông báo só 76/TB-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyên Phù Cừ về...(18/05/2022 7:25 SA)

  UBND huyện thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư mới xã...(17/05/2022 5:48 CH)

  UBND huyện thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản(16/05/2022 2:54 CH)

  UBND huyện ban hành Kế hoạch xây dựng và phát trển quỹ Bảo trợ trẻ em huyện năm 2022(11/05/2022 10:31 SA)

  UBND huyện ban hành quyết định thu hồi và hủy bỏ 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp...(11/05/2022 2:48 CH)

  UBND huyện ban hành Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và Quyết định lựa chọn đơn...(10/05/2022 9:06 SA)