KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN PHÙ CỪ NĂM 2022

Đăng ngày 12 - 01 - 2022
100%

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022; Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ năm 2022 như sau:

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  UBND huyện ban hành kế hoạch Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, chấn chỉnh...(28/03/2022 1:01 CH)

  Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022(26/01/2022 3:53 CH)

  Kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công...(25/01/2022 9:13 SA)

  Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính. công (PAPI) huyện Phù Cừ 2022(22/01/2022 8:14 SA)

  Kế hoạch cải cải cách h ành chính nhà nước huyện Phù Cừ giai đoạn 2021-2025(07/01/2022 1:39 CH)

  Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 468- Một cửa, một cửa liên thông(23/12/2021 3:01 CH)

  Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021(14/12/2021 9:52 SA)

  Quyết định về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính, kết quả đánh giá trách nhiệm...(14/12/2021 10:26 SA)