KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HUYỆN PHÙ CỪ NĂM 2022

Đăng ngày 12 - 01 - 2022
100%

Căn cứ Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 24/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022; Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ năm 2022 .

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  UBND huyện ban hành Kế hoạch đối thoại với thanh niên(21/02/2023 7:19 CH)

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) huyện Phù Cừ...(08/02/2023 7:29 SA)

  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ năm 2023(17/01/2023 4:17 CH)

  KẾ HOẠCH Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2023(17/01/2023 4:15 CH)

  KẾ HOẠCH Cải cách hành chính nhà nước huyện Phù Cừ năm 2023(09/01/2023 9:53 SA)

  KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Phù Cừ năm 2023(09/01/2023 9:51 SA)

  Quy trình GQTTHC phòng Tài chính-Kế hoạch huyện(12/10/2022 7:48 SA)

  Quy trình GQ TTHC phòng Nội vụ huyện(11/10/2022 9:45 SA)