Thông báo về việc hỗ trợ giống bí đỏ, bí xanh, ngô nếp cho người dân trồng cây vụ Đông 2021-2022

Đăng ngày 07 - 09 - 2021
100%

Ngày 06/9/2021 UBND huyện Phù Cừ ra Thông báo số 329/TB-UBND  về việc hỗ trợ giống bí đỏ, bí xanh, ngô nếp cho người dân trồng cây vụ Đông 2021-2022.. Cụ thể giống cây trồng được hỗ trợ: Bí đổ hạt đậu lai F1 (Nova79, Nova 80); Bí xanh (Nova 209); ngô nếp (HN88). Định mức hỗ trợ là 1.100.000 đồng/ha (Khoảng 30% giá thị trường).

Thông tin cụ thể có file đính kèm.

Tin mới nhất

Báo cáo rà soát văn bản Quy phạm pháp luật của huyện(09/06/2021 11:06 SA)