Huyện nhà đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

Đăng ngày 01 - 09 - 2021
100%

Để công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thực sự đi vào chiều sâu thực chất, hàng năm UBND huyện đều xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm, xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện và khung thời gian để hoàn thành. Bên cạnh đó, để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, UBND huyện đều chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua huyện nhà từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đóng góp vào quá trình thực hiện chương trình cải cách hành chính của tỉnh.

Để công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính thực sự đi vào chiều sâu thực chất, hàng năm UBND huyện đều xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cụ thể và ban hành ngay từ đầu năm, xác định rõ nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện và khung thời gian để hoàn thành. Bên cạnh đó, để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả, UBND huyện đều chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của công tác cải cách hành chính; giải quyết các thủ tục hành chính theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tính đến thời điểm này, có 281 thủ tục hành chính, thuộc 15 lĩnh vực, được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông UBND huyện. Từ 1/1/2021 đến 17/8/2021 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông UBND huyện đã tiếp nhận và giải quyết trên 2.150 thủ tục hành chính, đạt 100%. Trong đó có 1.020 hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trên 1.130 hồ sơ giải quyết trước hạn, tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức khi đến giao dịch công việc. Ông Mai Văn Sinh- ở xã Phan Sào Nam đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông UBND huyện chia sẻ: “qua đợt cải cách thủ tục hành chính giải quyết qua 1 cửa, đến bây giờ thì đối với người dân chúng tôi cảm thấy thuận tiện hơn. Trong cách tiếp dân thì cũng tốt hơn, chỉ bảo, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo, để người dân chuẩn bị thủ tục ngay từ ở địa phương, không phải đi lại nhiều lần. Là người dân thì tôi cảm thấy rất hài lòng, mà nếu phát huy được tốt hơn nữa thì sẽ phục vụ được người dân tốt hơn.”

Chị Nguyễn Thị Mơ- cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông UBND huyện cho biết: “Tôi là cán bộ tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai tại bộ phận 1 cửa UBND huyện Phù Cừ, khi người dân đến nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa thì chúng tôi có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối với các hồ sơ đã đầy đủ thì chúng tôi sẽ tiếp nhận theo đúng quy trình. Đối với hồ sơ đơn giản thì sẽ cố gắng trả hồ sơ trong ngày cho người dân. Còn đối với các hồ sơ phải xử lý các bước tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả đúng ngày trên phiếu hẹn. Đối với những hồ sơ chưa đủ giấy tờ thì chúng tôi sẽ có phiếu tiếp nhận, phiếu hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ. Trên phiếu đó sẽ ghi những yêu cầu mà người dân cần bổ sung để hoàn thiện hồ sơ, sau khi người dân đã hoàn thiện đầy đủ thì chúng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ theo quy định”.

Xác định cải cách thủ tục hành chính là một khâu quan trọng nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử và từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính công trên địa bàn. Những năm qua, huyện đã triển khai thực hiện tập trung trên nhiều lĩnh vực như cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin từ huyện tới các xã; đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, huyện cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa. Tuy nhiên, trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn như công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính còn chưa hiểu rõ các quy trình, thủ tục các bước giải quyết thủ tục hành chính mặc dù đã được niêm yết công khai và được cán bộ tiếp nhận tại bộ phận 1 cửa hướng dẫn chu đáo, chi tiết; mức độ tiếp cận công nghệ thông tin trong việc hoàn thiện hồ sơ trực tuyến của người dân còn hạn chế… Chính vì vậy dẫn đến việc nhiều công dân đến giải quyết thủ tục hành chính phải đi lại nhiều lần, cùng với đó tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của huyện đạt rất thấp, với 22 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 1%.

          Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tăng chỉ số hài lòng của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính, thời gian tới huyện yêu cầu các phòng chuyên môn đăng ký chỉ tiêu giải quyết thủ tục hành chính ở mức độ 3, mức độ 4, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, phấn đấu đến hết năm 2021 tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 5% trở lên trong tổng số hồ sơ tiếp nhận. Đẩy mạnh tuyên truyền về các bước, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để người dân nắm bắt; tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn, thái độ phục vụ, hướng dẫn người dân khi đến liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa, 1 cửa liên thông từ huyện đến cơ sở. Thường xuyên phối hợp với các sở ngành của tỉnh để rà soát, đề nghị cắt giảm ngắn gọn các bước, quy trình trong giải quyết thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Với sự vào cuộc của cà hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giám sát cùa người dân, doanh nghiệp và sự quyết liệt chỉ đạo của cấp chính quyền. Công cuộc cải cách hành chính trên địa bàn huyện nhà sẽ góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại./.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo tham gia cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (...(24/09/2021 9:28 SA)

  Thông báo triệu tập Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc...(23/09/2021 2:55 CH)

  Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch, xét tuyển viên chức vào làm việc tại các...(23/09/2021 2:47 CH)

  Thông báo Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn...(23/09/2021 8:16 SA)

  Thông báo Thí sinh không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức...(23/09/2021 8:23 SA)

  Tết trung thu mùa covid người tiêu nên cẩn trọng khi lựa chọn bánh trung thu(17/09/2021 9:18 SA)

  Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Bí thư huyện uỷ thăm tặng quà công nhân...(13/09/2021 8:16 SA)

  Cán bộ, công chức viên chức người lao động huyện Phù Cừ hỗ trợ tiêu thụ 1,8 tấn nhãn(27/08/2021 4:22 CH)